302773528_124852913630938_9031122417354078535_n

Cilji

Z

Cilj 1

Spodbujati vstop mladoletnikov brez spremstva v delovno silo v njihovi novi državi na način, ki je v obojestransko korist zanje in njihove gostiteljske skupnosti.

Z

Cilj II

Usposobiti strokovnjake, ki se ukvarjajo s podporo mladoletnikom brez spremstva v 5 sodelujočih državah članicah, in jim zagotoviti potrebne državljanske spretnosti.

Z

Cilj III

Spodbujati obravnavanje mladoletnikov brez spremstva kot imetnikov pravic v skladu z njihovimi največjimi interesi kot otrok.

Projekt

Državljanska vzgoja je pomembno, a včasih spregledano sredstvo za vključevanje
migrantov na trg dela, zlasti mladoletnikov brez spremstva, ki so na prehodu
v odraslost. Na nek način spodbujati njihov vstop v delovno silo nove države
ki je v obojestransko korist zanje in njihove gostiteljske skupnosti, bo projekt Civilhood
usposobiti strokovnjake, ki jim nudijo podporo v 5 sodelujočih državah članicah
(Grčija, Italija, Ciper, Slovenija in Avstrija), da bi jim zagotovili državljanske spretnosti
potrebno. Predlagani ukrep je zasnovan za spodbujanje obravnave oseb brez spremstva
mladoletniki kot imetniki pravic, v skladu z njihovimi največjimi interesi kot otroci.

Novice

2. NOVIČNIK: O AKTUALNIH AKTIVNOSTIH PROJEKTA CIVILHOOD

2. NOVIČNIK: O AKTUALNIH AKTIVNOSTIH PROJEKTA CIVILHOOD

Z veseljem predstavljamo drugi novičnik projekta CIVILHOOD: Med poletnimi meseci leta 2023 so naši partnerji v konzorciju iz Grčije, Cipra, Italije, Avstrije in Slovenije organizirali transnacionalno usposabljanje za mladoletne priseljence brez spremstva (UAMs) in...

OBVESTILO ZA JAVNOST: TRANSNACIONALNO USPOSABLJANJE NA DUNAJU

OBVESTILO ZA JAVNOST: TRANSNACIONALNO USPOSABLJANJE NA DUNAJU

Transnacionalno usposabljanje v okviru projekta Civilhood, ki je potekalo od 3. do 5. oktobra 2023 na Dunaju, Avstrija, se je uspešno zaključilo. To sodelovalno prizadevanje je združilo predane kozorzijske partnerje iz Avstrije, Cipra, Grčije, Italije in Slovenije, ki...

Katere so glavne aktivnosti projekta?

Analiza potreb in izmenjava dobrih praks

Usposabljanje strokovnjakov za podporo UM v javnem in zasebnem sektorju ter
šolanje pilotov za UM
Razvoj trajnostnih orodij za usposabljanje in ozaveščanje v več jezikih, vključno z najpogosteje govorjenimi jeziki migrantov
Dejavnosti razširjanja, komuniciranja in ozaveščanja, vključno z okroglo mizo v Evropskem parlamentu

Konzorcij