Στόχοι

Z

Στόχος Ι

Να προωθήσουν την είσοδο ασυνόδευτων ανηλίκων στο εργατικό δυναμικό της νέας χώρας τους με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής για αυτούς και τις κοινότητες υποδοχής τους.
Z

ΣΤΟΧΟΣ II

Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες που ασχολούνται με την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων στα 5 συμμετέχοντα κράτη μέλη και να τους παράσχει τις απαραίτητες δεξιότητες του πολίτη.
Z

ΣΤΟΧΟΣ III

Προώθηση της μεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων ως κατόχων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα καλύτερα συμφέροντά τους ως παιδιά.

Η εργασία

Η αγωγή του πολίτη είναι ένα σημαντικό αλλά μερικές φορές παραμελημένο όχημα για την ενσωμάτωση μετανάστες στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται σε μετάβαση στην ενηλικίωση. Να προωθήσουν την είσοδό τους στο εργατικό δυναμικό της νέας τους χώρας με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελές για αυτούς και τις κοινότητες υποδοχής τους, το έργο Civilhood κατάρτιση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξή τους στα 5 συμμετέχοντα κράτη μέλη
(Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Σλοβενία και Αυστρία) να τους παρέχει τις δεξιότητες του πολίτη
απαραίτητη. Η προτεινόμενη δράση έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τη θεραπεία των ασυνόδευτων ανήλικοι ως κάτοχοι δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους ως παιδιά.

Νέα

Ολοκληρώθηκε το Τελικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκε το Τελικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα

Πρόγραμμα Civilhood: Ολοκληρώθηκε το Τελικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα Το τελικό ευρωπαϊκό Συνέδριο στις 15 Φεβρουαρίου 2024 στην Αθήνα αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για το έργο CIVILHOOD. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την πλήρη έκθεση της διάσκεψης,...

ΗΜΕΡΗΣΙA ΔΙΑΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΗΣΙA ΔΙΑΤΑΞΗ

Συμμετέχετε στην Τελική Ευρωπαϊκή Εκδήλωση του Έργου CIVILHOOD 🌍✨ 🗓️ Ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2024 🕘 Ώρα: 09.00 – 17.00 EET 📍 Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός, Αθήνα Παρουσιάζουμε μια εμπνευσμένη ατζέντα: 09.45-10.00: Άφιξη και εγγραφή 10.00-10.15:...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

CIVILHOOD: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο «Ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων: Δυνατότητες,...

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του έργου?

Ανάλυση αναγκών και ανταλλαγή καλών πρακτικών
Εκπαίδευση για επαγγελματίες που παρέχουν υποστήριξη στο UM στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εκπαίδευση πιλότων για το UM
Ανάπτυξη εργαλείων βιώσιμης κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των πιο κοινά ομιλούμενων γλωσσών μεταναστών
Δραστηριότητες διάδοσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης μιας στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κοινοπραξία