Στόχοι

Z

Στόχος Ι

Να προωθήσουν την είσοδο ασυνόδευτων ανηλίκων στο εργατικό δυναμικό της νέας χώρας τους με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής για αυτούς και τις κοινότητες υποδοχής τους.
Z

ΣΤΟΧΟΣ II

Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες που ασχολούνται με την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων στα 5 συμμετέχοντα κράτη μέλη και να τους παράσχει τις απαραίτητες δεξιότητες του πολίτη.
Z

ΣΤΟΧΟΣ III

Προώθηση της μεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων ως κατόχων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα καλύτερα συμφέροντά τους ως παιδιά.

Η εργασία

Η αγωγή του πολίτη είναι ένα σημαντικό αλλά μερικές φορές παραμελημένο όχημα για την ενσωμάτωση μετανάστες στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται σε μετάβαση στην ενηλικίωση. Να προωθήσουν την είσοδό τους στο εργατικό δυναμικό της νέας τους χώρας με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελές για αυτούς και τις κοινότητες υποδοχής τους, το έργο Civilhood κατάρτιση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξή τους στα 5 συμμετέχοντα κράτη μέλη
(Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Σλοβενία και Αυστρία) να τους παρέχει τις δεξιότητες του πολίτη
απαραίτητη. Η προτεινόμενη δράση έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τη θεραπεία των ασυνόδευτων ανήλικοι ως κάτοχοι δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους ως παιδιά.

Νέα

#2 NEWSLETTER

#2 NEWSLETTER

Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου CIVILHOOD: Η διακρατική εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου,2023, στη Βιέννη της Αυστρίας, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 θα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΤΗ ΒΙΈΝΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΤΗ ΒΙΈΝΝΗ

CIVILHOOD PROJECT'S TRANSNATIONAL TRAINING IN VIENNA The CIVILHOOD Project's transnational training, held from October 3rd to 5th, 2023, in Vienna, Austria, marked a resounding success. This collaborative initiative brought together committed participants from...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ: Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους ασυνόδευτους ανήλικους και τους εκπαιδευτές τους.  Για μια πιο λεπτομερή...

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του έργου?

Ανάλυση αναγκών και ανταλλαγή καλών πρακτικών
Εκπαίδευση για επαγγελματίες που παρέχουν υποστήριξη στο UM στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εκπαίδευση πιλότων για το UM
Ανάπτυξη εργαλείων βιώσιμης κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των πιο κοινά ομιλούμενων γλωσσών μεταναστών
Δραστηριότητες διάδοσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης μιας στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κοινοπραξία