Στόχοι

Z

Στόχος Ι

Να προωθήσουν την είσοδο ασυνόδευτων ανηλίκων στο εργατικό δυναμικό της νέας χώρας τους με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής για αυτούς και τις κοινότητες υποδοχής τους.
Z

ΣΤΟΧΟΣ II

Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες που ασχολούνται με την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων στα 5 συμμετέχοντα κράτη μέλη και να τους παράσχει τις απαραίτητες δεξιότητες του πολίτη.
Z

ΣΤΟΧΟΣ III

Προώθηση της μεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων ως κατόχων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα καλύτερα συμφέροντά τους ως παιδιά.

Η εργασία

Η αγωγή του πολίτη είναι ένα σημαντικό αλλά μερικές φορές παραμελημένο όχημα για την ενσωμάτωση μετανάστες στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται σε μετάβαση στην ενηλικίωση. Να προωθήσουν την είσοδό τους στο εργατικό δυναμικό της νέας τους χώρας με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελές για αυτούς και τις κοινότητες υποδοχής τους, το έργο Civilhood κατάρτιση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξή τους στα 5 συμμετέχοντα κράτη μέλη
(Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Σλοβενία και Αυστρία) να τους παρέχει τις δεξιότητες του πολίτη
απαραίτητη. Η προτεινόμενη δράση έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τη θεραπεία των ασυνόδευτων ανήλικοι ως κάτοχοι δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους ως παιδιά.

Νέα

#1 NEWSLETTER

#1 NEWSLETTER

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να εξερευνήσετε το πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Civilhood!   [embeddoc...

Η συνάντηση της κοινοπραξίας εταίρων

Η συνάντηση της κοινοπραξίας εταίρων

Οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου Civilhood συναντήθηκαν για πρώτη φορά ζωντανά μεταξύ 8 και 9 Δεκεμβρίου 2022. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα. Στη συνάντηση συζητήσαμε την υλοποίηση του έργου και τις δραστηριότητές του, εξετάσαμε την πρόοδο σε...

Το έργο Civilhood

Το έργο Civilhood

Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε στην επίσημη σελίδα Facebook του έργου The Civilhood, το οποίο στοχεύει στην Ενίσχυση της μετάβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην πρώιμη ενήλικη ζωή μέσω της αγωγής του πολίτη και της ένταξης στην αγορά εργασίας. Το έργο χρηματοδοτείται...

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του έργου?

Ανάλυση αναγκών και ανταλλαγή καλών πρακτικών
Εκπαίδευση για επαγγελματίες που παρέχουν υποστήριξη στο UM στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εκπαίδευση πιλότων για το UM
Ανάπτυξη εργαλείων βιώσιμης κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των πιο κοινά ομιλούμενων γλωσσών μεταναστών
Δραστηριότητες διάδοσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης μιας στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κοινοπραξία