αποτελέσματα

D4.3 – Εγχειρίδιο του Civilhood για Εκπαιδευτές

D4.3 – Εγχειρίδιο του Civilhood για Εκπαιδευτές

Το Εγχειρίδιο για τους Εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου Civilhood λειτουργεί ως ένας απαραίτητος οδηγός για τους εκπαιδευτές που εργάζονται για την ενδυνάμωση των ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της πολιτικής εκπαίδευσης και της ένταξης στην αγορά εργασίας. Αυτός ο...

D4.2 – Εγχειρίδιο του Civilhood για ενδιαφερόμενα μέρη

D4.2 – Εγχειρίδιο του Civilhood για ενδιαφερόμενα μέρη

Το εγχειρίδιο του έργου Civilhood για τους ενδιαφερόμενους είναι ένας απαραίτητος οδηγός που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με στόχο την ενίσχυση της μετάβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην πρώιμη ενηλικίωση μέσω της πολιτικής εκπαίδευσης και της ένταξης...

D4.1 – Εγχειρίδιο του έργου Civilhood για τους ασυνόδευτους ανήλικους

D4.1 – Εγχειρίδιο του έργου Civilhood για τους ασυνόδευτους ανήλικους

Το Εγχειρίδιο Civilhood για τους Ασυνόδευτους Ανήλικους, ένας κρίσιμος πόρος από το έργο Civilhood, προσφέρει στους ασυνόδευτους ανήλικους που διανύουν το ταξίδι προς την πρώιμη ενηλικίωση έναν ολοκληρωμένο οδηγό. Τους ενδυναμώνει με ζωτικής σημασίας παιδεία πολιτών...